TECH4BIZZ arbejder efter en proces, der er centreret om, at forandringer i en forretning skal forankres i en stræk forretningsmodel (business model). Processen involverer faserne

1. Forberedelse, hvor virksomheden skaber forståelse for forandring og skaber den interne mobilisering af de rette ressourcer og skaber et grundlæggende sprog for processen.

2. Forståelse, hvor relevant viden om teknologi, kunder, omverdenen ol. afdækkes.

3. Design, hvor viden transformeres til prototyper af forretningsmodeller, som kan undersøges og testes. Fasen slutter med valg af den mest lovende forretningsmodel.

4. Implementering, hvor projektet beskrives og føres ud i livet med valg af leverandører ol.

5. Ledelse, hvor det sikres at forretningsmodellen udfordres med jævne mellemrum.

The Business Model Canvas (fra Business Model Generation af Alexander Osterwalder og Yves Oigneur) og metoder beskrevet her er centrale for virksomhedens arbejde sammen teorier og metoder, der praksisbaseret fokuserer på udfordring af tankesæt omkring forretningsmodeller og ligeledes omkring optimering af virksomhedens organisatoriske design.