Hygiejnisk design er ikke i sig selv en konkurrence fordel

Det er vigtigt at kunne tilbyde en helhedsløsning, der giver værdi til kunden på flere parametre = at understøtte kundens forretningsmodel

Dette er ikke nyt for virksomheder, der fokuserer på et højt niveau inden for hygiejnisk design. Ofte vælger kunden et billigere produkt som har en lavere standard. Derfor handler salg i dag ikke udelukkende om at have de rigtige produkter og den rette kompetence men om, at kunne noget mere. Og hvad er så det?

Den store udfordring omkring hygiejnisk design er, at det ikke er udstyrsleverandørens kompetencer, der er afgørende så meget som den pris kunden ønsker at betale. Derfor er det svært at tale om hygiejnisk design som en konkurrenceparameter, selvom det netop kan være dette som adskiller danske leverandører deres udenlandske konkurrenter, som naturligt kan levere en billigere standardvare.

Jeg ser tre muligheder (som ikke udelukker hinanden)

  1. At man kan levere kundetilpassede procesløsninger til priser som er sammenlignelige med standardvarer.
  2. At kunne levere mere end det fysiske produkt. Det kan være en rådgiverydelse, integration med virksomhedens kvalitetssystemer, dokumentation og viden til tredjeparts audits ol.
  3. At kunne dokumentere en objektivt lavere omkostning i produktets levetid

Det lyder måske lidt som om man både skal blæse og have mel i munden på samme tid? Nej ikke nødvendigvis.

 

Hygiejnisk design - bruges anprisningerne korrekt?

Når produkter anprises i henhold til EHEDG og 3A har fabrikanten så det relevante certifikat? Der er mulighed for at der er tale om en mere fri fortolkning af organisationernes hygiejniske design viden.

Jeg læste en omtale af en ny pumpe. Fabrikanten udtaler, at 'pumpen overholder EHEDG- og 3A-standarderne og lever op til de nyeste hygiejniske designstandarder'. Jeg er ikke tvivl om, at det er en formidabel pumpe, som lever op til en høj hygiejnisk standard. Mit erinde ligger også et lidt andet sted, nemlig at skabe klarhed over, hvornår det er på sin plads at bruge de to organisationers navn til at fremhæve et godt hygiejnisk design. 

Fakta er, at 3A udarbejder standarder, mens EHEDG udarbejder guidelines. Begge leverer viden om opnåelse af et godt hygiejnisk design, og deres viden kan bruges frivilligt af alle, som måtte ønske det. Men for, at man må anprise sine produkter med organisationernes navn, og må benytte deres logoer, som det ses ovenfor (billedet viser en maskinfod, som er certificeret hos både EHEDG og 3A), så skal man ind i en godkendelsesproces.

Go To Top